Sido Kermans

SIDO KERMANS

Sido Kermans is al sinds 1991 via het toenmalige Urenco, Fokker Space en Honeywell betrokken geraakt bij Aeronamic en is nu als Vice President Product Development verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het beter, lichter en efficiënter maken van bestaande producten. Als multinational in het klein kent Aeronamic alle uitdagende bedrijfelementen die het in staat stelt op het hoogste luchtvaartpodium mee te doen met de grote jongens. Dat vereist het spelen volgens hun regels, wat bij Aeronamic wordt vertaald in: “Waar het kan, altijd boven verwachting presteren.”

Sido Kermans

Die instelling in combinatie met de Twentse nuchterheid wordt overal in het buitenland erg gewaardeerd. Daarmee leggen we bij Aeronamic de lat hoog en verplichten we ons om kritisch te blijven. Sido is erg trots op de nauwe samenwerking met knappe koppen in de aerospace industrie, de technische universiteiten en kennisinstellingen en wil zo in de toekomst de horizon van het bedrijf op technologisch gebied blijven verleggen. Binnen engineering zijn mensen “breed” bezig, waardoor veel ruimte ontstaat om je te ontdekken en ook verder te ontplooien.