Wie wij zijn

Arjan Vergouw

Functie

Bij LRN

vice-voorzitter en lid van het College, lid van het Dagelijks Bestuur, directeur van het bureau

Waarom

Het overkoepelende vertrekpunt:
De maatschappelijke relevantie van lucht- en ruimtevaart is ongekend. De daarmee samenhangende economische impact zowel in een Nederlandse context als wereldwijd is eveneens aanzienlijk. Het College LRN speelt een belangrijke rol om deze sector naar een breed veld van stakeholders te vertegenwoordigen. Door de gevarieerde samenstelling van het College kan het krachtig bijdragen aan de voor de lucht- en ruimtevaart relevante elementen van het nationale en internationale innovatiebeleid. Het resultaat van dit beleid zal zijn dat de sector ook de komende decennia toonaangevend kan bijdragen aan maatschappelijk relevante lucht- en ruimtevaart uitdagingen.

Mijn persoonlijke vertrekpunt:
De lucht- en ruimtevaart sector kent een veelheid aan krachtige ondernemers, inspirerende onderzoekers, dynamische onderwijsspecialisten, betrokken bestuurders en gedreven brancheorganisaties. Mijn persoonlijk doel is om in mijn rol als directeur van LRN hier verbindingen te leggen die ook daadwerkelijk gaan bijdragen aan een schonere luchtvaart. Verbindingen die veelal binnen de sector zelf gerealiseerd kunnen worden. Ik stimuleer echter ook graag het ophalen van inspiratie buiten de eigen sector zoals de automotive sector of high tech sector. Ik werk daarnaast graag samen met de sector aan het continue updaten van het Visie document Lucht- en Ruimtevaart. De laatste vernieuwende inzichten zullen hierin opgenomen worden en leidend zijn in het handelen van de lucht- en ruimtevaart sector gedurende in de innovatiecycli. Het ontwikkelen van diepgaande verbindingen met Europese instellingen en programma’s zoals het ACARE en Clean Sky programma staat ook hoog op de agenda van het College LRN. Ik wil bij deze belangrijke uitdagingen een open, verbindende, dynamische, integere en ondernemende bijdrage leveren.