Actueel

150 miljoen euro voor steunmaatregel mobiliteitscluster maakindustrie definitief

12/03/2021

De aangekondigde crisisregeling om de Research & Development-inspanningen (R&D) op korte termijn te kunnen uitvoeren door de mobiliteitssectoren maritiem, automotive en luchtvaart is een feit. Deze prominente sectoren uit de maakindustrie zijn R&D-intensief en internationaal georiënteerd, met een grote klimaatopgave. De omzetten in deze sectoren lopen sterk terug als gevolg van de coronacrisis, waardoor ook de R&D-investeringen onder grote druk staan. R&D is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren en om de klimaatopgaven te realiseren.

De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder veel MKB. Via publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen, zoals TO2-instellingen, betrekken. Het budget voor de regeling is vastgesteld op € 150 miljoen en zal uiterlijk 15 mei 2021 zijn uitgewerkt. De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar.

Luchtvaartmaaksector

De luchtvaartmaaksector gaat door COVID-19 door de moeilijkste tijd van haar bestaan. De sector werkt dan ook keihard aan plannen om haar voortbestaan voor de komende jaren – waarin herstel wordt verwacht – te kunnen verzekeren. Daarmee kan de sector een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de nationale economie en het realiseren van een duurzame luchtvaart, nu en in de toekomst.

Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma

Met een stimuleringsprogramma voor de maakindustrie van het mobiliteitscluster, kan het hoofd geboden worden aan de door COVID-19 ontstane investeringscrisis. Uitstel in investeringen zorgt voor meer gemiste kansen in onderzoek, innovatie en productieopdrachten. Vooruitlopend op een groot Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma, biedt dit programma een raamwerk om met name projecten die gericht zijn op de korte termijn te ondersteunen.

Het gaat daarbij om korte-termijn industrieel onderzoek naar en experimentele ontwikkeling van:

  1. Lichtere materialen en constructies.
  2. Technologie voor het elektrificeren van systemen en voor hybride-elektrische voortstuwing, inclusief de toepassing van waterstof en synthetische brandstoffen in vliegtuigen.
  3. Innovatie in ontwerp, productie en onderhoudsprocessen, voor vliegtuigontwerpen van alle groottes.

Dit leidt tot:

  • Behoud van banen, welvaartsgroei en gevulde innovatiepijplijn.
  • Het aangesloten blijven van de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie op de belangrijkste ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie.
  • Een bijdrage vanuit Nederland aan een schonere en stillere luchtvaartsector.
  • Een structurele bijdrage aan het herstel en groei van de Nederlandse economie,
  • Versterking van onze kennis- en marktpositie en mogelijke spill-overs naar andere sectoren.
  • Een ecosysteem met een MKB dat met duurzame productietechnieken en processen sterker uit de crisis komt en grotere kansen heeft om in de toeleveringsketens te blijven en komen.
  • Het niet verder vergroten van een ongelijk speelveld in Europa voor het Nederlandse ecosysteem.

 De regeling is tot stand gekomen in een goede samenwerking met de automotive-, martieme- en luchtvaartsector en de betrokken ministeries.

Lees de volledige Kamerbrief