Publicaties

Publicaties

Lucht- en Ruimtevaart Nederland gebruikt de documenten die zij opstelt als ondersteuning bij het overleg met de overheid en de politiek en voor het onder de aandacht brengen van de sector bij het publiek. Hierin staan de drie belangrijkste punten die de sector aan de politiek wil meegeven verwoord.

Online verkiezingsdebat Nederlandse luchtvaartindustrie op 17 februari 2021

U kunt hier het volledige debat van de Nederlandse Luchtvaartindustrie terugkijken.

Luchtvaartcluster vraagt aandacht politiek voor noodzaak versnelling duurzaamheid luchtvaart

De luchtvaart in 2050 klimaat neutraal. Dat is het doel. Dit is een enorme opgave die moet bestaan uit meerdere oplossingen, de ‘silver bullet’ is er niet. Nederland kan met haar kennis en kunde een belangrijke bijdrage leveren aan de technologie en producten. Hiervoor zet het Nederlandse luchtvaartcluster, bestaande uit de maakindustrie en kennisinstellingen, zich reeds in, maar wil deze verduurzaming versnellen. Daarom vragen wij uw aandacht voor de noodzaak om als overheid en luchtvaartcluster samen te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s met als doel deze versnelling naar een duurzame emissieloze luchtvaart te realiseren.

Ter ondersteuning van deze oproep vraagt LRN de politiek om kennis te nemen van de infographic die duidelijk maakt dat overheid en luchtvaartcluster als strategische partners deze uitdaging samen aan moéten gaan.  De verduurzaming van de luchtvaartsector verdient daarom een plaats in de programma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021.

Met het luchtvaartcluster kan Nederland onderdeel van de oplossing worden. De tijd is om nu te handelen.

De luchtvaart in 2050 klimaat neutraal. Dat is het doel. Dit is een enorme opgave die moet bestaan uit meerdere oplossingen, de ‘silver bullet’ is er niet. Nederland kan met haar kennis en kunde een belangrijke bijdrage leveren aan de technologie en producten. Hiervoor zet het Nederlandse luchtvaartcluster, bestaande uit de maakindustrie en kennisinstellingen, zich reeds in, maar wil deze verduurzaming versnellen. Daarom vragen wij uw aandacht voor de noodzaak om als overheid en luchtvaartcluster samen te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s met als doel deze versnelling naar een duurzame emissieloze luchtvaart te realiseren.

Ter ondersteuning van deze oproep vraagt LRN de politiek om kennis te nemen van de infographic die duidelijk maakt dat overheid en luchtvaartcluster als strategische partners deze uitdaging samen aan moéten gaan.  De verduurzaming van de luchtvaartsector verdient daarom een plaats in de programma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021.

Met het luchtvaartcluster kan Nederland onderdeel van de oplossing worden. De tijd is om nu te handelen.

Voortgang Slim en duurzaam

U kunt hier lezen welke voortgang de ondertekenaars van het actieplan “Slim en duurzaam” in april 2019 gerealiseerd hebben.

Actieplan Slim en duurzaam

Op 3 oktober 2018 hebben twintig toonaangevende organisaties, waaronder Lucht- en Ruimtevaart Nederland, het actieplan “Slim en duurzaam” gepresenteerd. Het doel van deze aanpak is een significante verlaging van de CO2 emissies in de luchtvaart.

Roadmaps Lucht- en Ruimtevaart

In het kader van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft de sector voor zowel Ruimtevaart (roadmap Space 2017-2021) als Vliegtuignieuwbouw en onderhoud (roadmap Aeronautics 2020-2025) een innovatieroadmap opgesteld.

Visiedocument

In het visiedocument presenteert Lucht- en Ruimtevaart Nederland de sector als geheel, de onderlinge samenhang tussen de verschillende delen van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartketen en de ambities en uitdagingen van de sector.