Publicaties

Publicaties

Lucht- en Ruimtevaart Nederland gebruikt de documenten die zij opstelt als ondersteuning bij het overleg met de overheid en de politiek en voor het onder de aandacht brengen van de sector bij het publiek. Hierin staan de drie belangrijkste punten die de sector aan de politiek wil meegeven verwoord.

Voortgang Slim en duurzaam

U kunt hier lezen welke voortgang de ondertekenaars van het actieplan “Slim en duurzaam” in april 2019 gerealiseerd hebben.

Actieplan Slim en duurzaam

Op 3 oktober 2018 hebben twintig toonaangevende organisaties, waaronder Lucht- en Ruimtevaart Nederland, het actieplan “Slim en duurzaam” gepresenteerd. Het doel van deze aanpak is een significante verlaging van de CO2 emissies in de luchtvaart.

Verkiezingspamflet Lucht- en Ruimtevaart sector

In het kader van de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 (en in aanloop naar het LRN Verkiezingsdebat van 15 februari 2017) heeft Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) een verkiezingspamflet opgesteld. Hierin staan de drie belangrijkste punten die de sector aan de politiek wil meegeven verwoord.

Verkiezingsmanifest Lucht- en Ruimtevaart sector

Met het verkiezingsmanifest “Nederland verdient (met) de lucht- en ruimtevaart sector” vestigt Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) de aandacht op de lucht- en ruimtevaart sector. Om bij te dragen aan een groene en veilige leefomgeving vraagt de lucht- en ruimtevaart sector om een materiedeskundige overheid die als partner de sector ondersteunt met sectorspecifieke kredieten om innovatie in internationaal verband mogelijk te maken. Bij het verkiezingsmanifest zijn een aantal factsheets gevoegd en een bundel met interviews met kopstukken uit de sector. LRN heeft het verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen 2017 aan de programmacommissies van de politieke partijen aangeboden.

Roadmaps Lucht- en Ruimtevaart

In het kader van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft de sector voor zowel Ruimtevaart (roadmap Space 2017-2021) als Vliegtuignieuwbouw en onderhoud (roadmap Aeronautics 2020-2025) een innovatieroadmap opgesteld.

Visiedocument

In het visiedocument presenteert Lucht- en Ruimtevaart Nederland de sector als geheel, de onderlinge samenhang tussen de verschillende delen van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartketen en de ambities en uitdagingen van de sector.

Brief aan informateur

Naar aanleiding van de kabinetsverkiezingen in 2010 heeft Lucht- en Ruimtevaart Nederland een brief gestuurd naar de kabinetsinformateur en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, waarin aandacht gevraagd wordt voor de lucht- en ruimtevaartsector en wat zij als essentieel ervaart voor de voortzetting van de groei van de sector.

Evaluatie Beleid Luchtvaartcluster

Op 2 juli 2010 heeft demissionair minister van Economische Zaken, Maria  van der Hoeven, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van het gevoerde beleid m.b.t het luchtvaartcluster 2006-2010. Deze evaluatie gaat vooraf aan de totstandkoming van toekomstig beleid door EZ en is in opdracht van dat ministerie uitgevoerd door het Bureau Bartels. Het bij de brief aan de Kamer gevoegde rapport van Bureau Bartels geeft een overzicht en een beoordeling van de belangrijkste beleidssporen en komt met conclusies voor het toekomstig beleid. Het uitvoerige rapport geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse luchtvaartcluster in de afgelopen jaren. Omdat het toekomstig beleid door het nieuwe kabinet moet worden vastgesteld, stelt minister Van der Hoeven voor het huidige beleid in 2011 voort te zetten.

Brief aan Minister EL&I over zorg wegvallen themagerichte innovatiesubsidies in regeerakkoord

Naar aanleiding van zorg over het wegvallen van themagerichte innovatiesubsidies in het regeerakkoord hebben de bedrijven en instellingen in de lucht- en ruimtevaart een brief opgesteld, waarin zij de minister vragen om bij de nadere uitwerking van het lucht- en ruimtevaartbeleid rekening te houden met de specifieke behoefte van deze sector en de in een reeks van jaren opgebouwde positie.

Luchtvaartnota

Op 17 april 2009 stuurde toenmalig minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat de Luchtvaartnota van het kabinet-Balkenende naar de Tweede Kamer. Door de kabinetscrisis van maart 2010 is deze nota politiek gevoelig verklaard en dus toen niet meer in de Kamer besproken. Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord de Luchtvaartnota met enige aanvullingen omarmd. Met zijn brief van 14 januari 2011 heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu de Luchtvaartnota geactualiseerd ten behoeve van het kamerdebat over de luchtvaart en de ontwikkeling van Schiphol op 7 februari a.s.

Brief aan de voorzitter van de Topsector High Tech systemen en materialen

De bedrijven en kennisinstellingen in de lucht- en ruimtevaart hebben op 27 mei 2011 hun integrale agenda aangeboden aan de heer Amandus Lundqvist, het boegbeeld van de Topsector High Tech systemen en materialen.