Publicaties

Publicaties

Lucht- en Ruimtevaart Nederland gebruikt de documenten die zij opstelt als ondersteuning bij het overleg met de overheid en de politiek en voor het onder de aandacht brengen van de sector bij het publiek. Hierin staan de drie belangrijkste punten die de sector aan de politiek wil meegeven verwoord.

Voortgang Slim en duurzaam

U kunt hier lezen welke voortgang de ondertekenaars van het actieplan “Slim en duurzaam” in april 2019 gerealiseerd hebben.

Actieplan Slim en duurzaam

Op 3 oktober 2018 hebben twintig toonaangevende organisaties, waaronder Lucht- en Ruimtevaart Nederland, het actieplan “Slim en duurzaam” gepresenteerd. Het doel van deze aanpak is een significante verlaging van de CO2 emissies in de luchtvaart.

Verkiezingspamflet Lucht- en Ruimtevaart sector

In het kader van de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 (en in aanloop naar het LRN Verkiezingsdebat van 15 februari 2017) heeft Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) een verkiezingspamflet opgesteld. Hierin staan de drie belangrijkste punten die de sector aan de politiek wil meegeven verwoord.

Verkiezingsmanifest Lucht- en Ruimtevaart sector

Met het verkiezingsmanifest “Nederland verdient (met) de lucht- en ruimtevaart sector” vestigt Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) de aandacht op de lucht- en ruimtevaart sector. Om bij te dragen aan een groene en veilige leefomgeving vraagt de lucht- en ruimtevaart sector om een materiedeskundige overheid die als partner de sector ondersteunt met sectorspecifieke kredieten om innovatie in internationaal verband mogelijk te maken. Bij het verkiezingsmanifest zijn een aantal factsheets gevoegd en een bundel met interviews met kopstukken uit de sector. LRN heeft het verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen 2017 aan de programmacommissies van de politieke partijen aangeboden.

Roadmaps Lucht- en Ruimtevaart

In het kader van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft de sector voor zowel Ruimtevaart (roadmap Space 2017-2021) als Vliegtuignieuwbouw en onderhoud (roadmap Aeronautics 2020-2025) een innovatieroadmap opgesteld.

Visiedocument

In het visiedocument presenteert Lucht- en Ruimtevaart Nederland de sector als geheel, de onderlinge samenhang tussen de verschillende delen van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartketen en de ambities en uitdagingen van de sector.