Ons gezamenlijke doel

Samen investeren op weg naar een emissieloze luchtvaart: daar zetten we ons voor in! Nu al werken Nederlandse bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen iedere dag aan de innovaties van de toekomst die dit mogelijk gaan maken.Nederland loopt dus voorop.

Maar het moet sneller om de klimaatdoelstellingen te halen. Ons gezamenlijk doel: een Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma Duurzame Luchtvaart, waarin private en publieke partijen samen werken aan het versnellen van de realisatie van een emissieloze luchtvaart.
Benieuwd naar onze ambities? Bekijk de infographic hiernaast of laat u informeren op deze pagina!

Zo versnellen we verduurzaming

Klimaatimpact

Ook de Nederlandse luchtvaart voelt de urgentie om de klimaatdoelstellingen, zoals verwoord in het Akkoord van Parijs, te halen.

De Nederlandse luchtvaartindustrie kan een rol spelen bij het oplossen van de klimaatproblemen, namelijk door nieuwe technologie aan te leveren.

Investeren in nieuwe technologie levert op lange termijn economische groei op.

Foto: AreoDelft

Ontwerp & Constructie

Wij participeren in internationaal verband in ontwerp en ontwikkeling van nieuwe energie-efficiënte vliegtuigen, en de gevolgen voor het vliegtuigontwerp door het gebruik van nieuwe voorstuwingssystemen en brandstoffen. We realiseren CO2-reductie door toepassen van lichtere materialen voor constructie en onderdelen in nieuwe vliegtuigen. zoals rompen en staartdelen.

We werken aan nieuwe en verbeterde elektrische transportsystemen en bekabeling. De groeiende elektrificatie zorgt voor een grote toename van vereiste capaciteit.

Aandrijving & Brandstof

We werken aan nieuwe voortstuwings- en brandstofsystemen, zoals elektrische (kleine vliegtuigen) en hybride (korte- en middellange afstanden) systemen met bijvoorbeeld waterstof, inclusief effecten op onder meer vliegen, luchtlagen, en verneveling in de atmosfeer.

We onderzoeken daarbij een veelheid aan onderwerpen zoals nieuwe businessmodellen, maar ook de effecten van uitstoot binnen de diverse luchtlagen.

 

Ontwerp zonder titel-36

Onderzoek & Ontwikkeling

Er is niet één ‘silver bullet’, we moeten werken aan een combinatie van oplossingsrichtingen . Daarvoor is het noodzakelijk een Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma Duurzame Luchtvaart te starten

Overheid en sector zijn strategische partners in het
Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma Duurzame Luchtvaart. Naast private investeringen is ook financiering door
de overheid nodig:

Nieuws

Kabinet steunt mobiliteitssectoren met subsidieregeling voor R&D 21/01/2021

Het kabinet heeft vandaag het aanvullende coronasteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. In dit steunpakket kondigt het kabinet een subsidieregeling aan voor duurzame… Lees meer

Online verkiezingsdebat: De luchtvaart in 2050 klimaatneutraal, dat is het doel 15/01/2021

De Nederlandse luchtvaartindustrie (maakindustrie en kennisinstellingen) neemt haar verantwoordelijkheid en wil samen met de overheid bijdragen aan het behalen van de kli… Lees meer

Investeren in innovatiekracht van Nederlandse mobiliteitsindustrie draagt bij aan klimaatdoelstellingen na crisisjaar 12/01/2021

De Nederlandse maakindustrie staat aan de basis van duurzaam transport in Europa vanuit de sectoren scheepvaart, automotive en luchtvaart. De coronacrisis heeft een negat… Lees meer

Events

Online verkiezingsdebat Nederlandse luchtvaartindustrie - 17 februari 2021 15:00 uur

Hoe zien politieke partijen de toekomst van de Nederlandse luchtvaartindustrie? Welke rol zien zij voor de overheid bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen? Op welke wijze kan samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid hieraan bijdragen?

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen gaat Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) hierover in gesprek met politici tijdens een online verkiezingsdebat.
Lees meer