Projecten

Conceptvliegtuigen

Vliegtuigfabrikanten (OEM’s) ontwikkelen vele initiatieven om vanuit de vliegtuigmaakindustrie een bijdrage te leveren aan het bereiken van netto-nul koolstofemissies in 2050.
Zo ontwikkelt Embraer de Energia-familie: vier conceptvliegtuigen van verschillende groottes met verschillende voortstuwings­technologieën: volledig elektrisch, waterstof brandstofcel-elektrisch, “dual-fuel” gasturbine en hybride-elektrisch. MEER LEZEN

Brandstoftanks voor waterstof

Waterstof is een potentiële energiebron voor de luchtvaart. Om van waterstof een geschikte vliegtuigbrandstof te maken, moet het onder hoge druk, als vloeistof, in extreem lage temperatuurbestendige tanks (-253°C) worden opgeslagen. Een metalen tank is daarom ongeschikt, maar door gebruik van geavanceerde composietmaterialen zijn lichtgewicht, kosteneffectieve en veilige brandstoftanks zeer zeker mogelijk. MEER LEZEN

HAPSS

Een propeller aangedreven vliegtuig met een capaciteit van 40-70 passagiers stoot ongeveer 2 – 2,5 ton aan CO2 uit tijdens een enkele vlucht. Het doel van HAPSS (Hydrogen Aviation Powertrain and Storage Systems) is om deze CO2 emissie volledig terug te brengen tot nul door het ontwikkelen en introduceren van een elektrische aandrijving waarvoor de benodigde elektrische energie opgewekt wordt door middel van een waterstof brandstofcel. MEER LEZEN

Waterstof (H2) Ombouw Turbofan

Het project HOT heeft als doelstelling om de turbines van een vliegtuig aan te drijven met waterstof in plaats van kerosine. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 gereduceerd tot nul. Een Fokker 100 zal worden aangepast met de installatie van een prototype waterstoftank, distributie- en controlesysteem en aangepaste motoren. Als het systeem werkt zal deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage gaan  leveren aan het reduceren van de CO2 emissie. MEER LEZEN

Airbus gebruikt A380 om waterstoftechnologie te testen

Om de luchtvaart te verduurzamen zet de Nederlandse luchtvaartsector in op meerdere innovaties, waaronder waterstof. Onze ambities op dit gebied sluiten goed aan bij het bijzondere nieuws van Airbus, waarin zij aankondigden een A380 te gaan gebruiken om waterstoftechnologie te testen. Deze technologieën zijn cruciaal om het doel van ’s werelds eerste grote CO2-emissievrije vliegtuig tegen 2035 te realiseren. MEER LEZEN

Ons gezamenlijke doel

Samen investeren op weg naar een emissieloze luchtvaart: daar zetten we ons voor in! Nu al werken Nederlandse bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen iedere dag aan de innovaties van de toekomst die dit mogelijk gaan maken. Nederland loopt dus voorop.

Royal Schiphol Group, Koninklijke NLR, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG en TU Delft bundelen de krachten om voorop te lopen in de verduurzaming van de luchtvaart, en daarmee haar economische positie versterken en die van de mobiliteitssector en Nederland.

De luchtvaartsector heeft via het Ministerie van I&W een aanvraag ingediend voor het Groeifonds. De hele sector, van duurzame brandstoffen via de vliegtuig maakindustrie tot luchthavens en operators, ondersteund door kennisinstellingen en onderwijsorganisaties, is betrokken bij dit voorstel. Wij willen hiermee substantieel bijdragen aan een klimaatneutrale luchtvaart in 2050, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs in 2015. We hebben alles in huis om de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. De aanvraag ‘Luchtvaart in Transitie’ is een integrale aanpak. Kansrijke onderzoeken en innovaties komen versneld tot implementatie door knelpunten weg te nemen en nieuwe open innovatie-infrastructuur te creëren door het:

  • Realiseren van first-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof;
  • Ontwikkelen van duurzame ultra-efficiënte demonstratievliegtuigen met doorbraaktechnologie voor waterstofaandrijving, materialen en systemen;
  • Inrichten van een proeftuin met laad- en tankinfrastructuur en fieldlabs op Nederlandse luchthavens voor de hele luchtvaartketen;
  • Voeden van de innovatie-infrastructuur door middel van nieuw en kansrijk onderzoek.

Op vaartindeluchtvaart.nl is de groeifondsaanvraag terug te vinden, evenals de vele duurzaamheidsprojecten van alle partners.

Nationaal groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van EZK en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeeld en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.

Met het fonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. De drie terreinen, waar de overheid de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei ziet, zijn:

  • Kennisontwikkeling
  • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • Infrastructuur

 

Zo versnellen we verduurzaming

Klimaatimpact

Ook de Nederlandse luchtvaart voelt de urgentie om de klimaatdoelstellingen, zoals verwoord in het Akkoord van Parijs, te halen.

De Nederlandse luchtvaartindustrie kan een rol spelen bij het oplossen van de klimaatproblemen, namelijk door nieuwe technologie aan te leveren.

Investeren in nieuwe technologie levert op lange termijn economische groei op.

Foto: AreoDelft

Ontwerp & Constructie

Wij participeren in internationaal verband in ontwerp en ontwikkeling van nieuwe energie-efficiënte vliegtuigen, en de gevolgen voor het vliegtuigontwerp door het gebruik van nieuwe voorstuwingssystemen en brandstoffen. We realiseren CO2-reductie door toepassen van lichtere materialen voor constructie en onderdelen in nieuwe vliegtuigen. zoals rompen en staartdelen.

We werken aan nieuwe en verbeterde elektrische transportsystemen en bekabeling. De groeiende elektrificatie zorgt voor een grote toename van vereiste capaciteit.

Aandrijving & Brandstof

We werken aan nieuwe voortstuwings- en brandstofsystemen, zoals elektrische (kleine vliegtuigen) en hybride (korte- en middellange afstanden) systemen met bijvoorbeeld waterstof, inclusief effecten op onder meer vliegen, luchtlagen, en verneveling in de atmosfeer.

We onderzoeken daarbij een veelheid aan onderwerpen zoals nieuwe businessmodellen, maar ook de effecten van uitstoot binnen de diverse luchtlagen.

 

Ontwerp zonder titel-36

Onderzoek & Ontwikkeling

Er is niet één ‘silver bullet’, we moeten werken aan een combinatie van oplossingsrichtingen . Daarvoor is het noodzakelijk een Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma Duurzame Luchtvaart te starten

Overheid en sector zijn strategische partners in het
Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma Duurzame Luchtvaart. Naast private investeringen is ook financiering door
de overheid nodig.

Nieuws

Uitnodiging start-event Luchtvaart in Transitie 15 februari 2023! 25/01/2023

Beste relatie,

De luchtvaart, en daarmee ook de verduurzaming van de luchtvaart, hebben een wereldwijde impact. Met het vooruitstrevende luchtvaartprogramma 'Luchtva… Lees meer

Save the date start event Luchtvaart in Transitie 14/12/2022

Het Nationaal Groeifonds van de luchtvaartsector ‘Luchtvaart in Transitie’ gaat officieel van start op 15 februari 2023. Om deze mooie mijlpaal richting een duurzame luch… Lees meer

In 2028 al passagiers vervoeren met een waterstofvliegtuig? 15/07/2022

Waterstofvliegtuigen zijn eigenlijk geen nieuwe vliegtuigen. Eigenlijk wordt de motor uit een bestaand toestel vervangen door een hybride waterstof/elektrische motor. Wat… Lees meer

Events