Waterstof (H2) Ombouw Turbofan (HOT)

Wat is het doel van HOT?
Het project HOT heeft als doelstelling om de turbines van een vliegtuig aan te drijven met waterstof in plaats van kerosine. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 gereduceerd tot nul. Een Fokker 100 zal worden aangepast met de installatie van een prototype waterstoftank, distributie- en controlesysteem en aangepaste motoren. Als het systeem werkt zal deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage gaan  leveren aan het reduceren van de CO2 emissie.

Een waterstofvoortstuwingssysteem – hoe werkt dat eigenlijk?
Waterstof wordt in vloeibare vorm in één of meerdere opslagtanks aan boord van het vliegtuig meegenomen. Via het distributiesysteem wordt de waterstof naar de verbrandingskamers van de turbofan motoren vervoerd. Deze motoren wordt voorzien van verbrandingskamers die geschikt zijn gemaakt om waterstof te verbranden. Uiteraard zal het ontwerp van dit systeem moeten voldoen aan de luchtvaartregelgeving om de veiligheid te garanderen.

Consortium partners
Ons consortium bestaat uit in Nederland gevestigde bedrijven en kennisinstituten aangevuld met de motor OEM. Het doel is om in 2026 met een aangepaste Fokker 100 testvluchten uit te gaan voeren.