Wie wij zijn

Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector bundelt krachten

Lucht- en Ruimtevaart Nederland

Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is een stichting, ontstaan door een krachtenbundeling van de belangrijkste partijen en organisaties uit de Nederlandse lucht- en ruimtevaart sector. Deze sector kenmerkt zich door een hoog technologisch karakter waarbij innovatie een voorwaarde is om in de markt een competitieve positie te versterken.

Lucht- en Ruimtevaart Nederland streeft ernaar deze Nederlandse industriële sector één gezicht en één stem te geven voor de communicatie richting de politiek en besluitvormende organen bij de Nederlandse overheid. Door krachten te bundelen krijgt het gezamenlijke belang in termen van innovatiekracht, werkgelegenheid en toegepaste technologie een extra dimensie. Om belangen ook vanuit werkgeversoptiek te waarborgen onderhoudt Lucht- en Ruimtevaart Nederland nauwe banden met de organisaties VNO/NCW, FME/CWM en MKB Nederland.

Het sturende orgaan van Lucht- en Ruimtevaart Nederland wordt gevormd door het ‘College’ LRN onder voorzitterschap van oud Stork- en NS-topman Aad Veenman. Het College wil permanent en sectorbreed monitoren waar voor de luchthavens, operators, kennisinstellingen, onderhouds- en (kennisintensieve) maakindustrie de uitdagingen liggen. Vervolgens wil het College een intermediaire rol vervullen en draagkracht voor te nemen beslissingen creëren.