Overheidsbeleid

Overheidsbeleid

Overheidsbeleid Nederland

We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met een constructief en vakkundig overheidsbeleid. Dat is een stimulans voor een samenhangende ontwikkeling van civiele en militaire (luchtvaart-) technologie. Echter, ruimtevaart alleen al is onderwerp van beleidsvorming van vier ministeries. Goed getimede en gecoördineerde boodschappen van het College Lucht- en Ruimtevaart hebben hier toegevoegde waarde.

Internationaal overheidsbeleid

Niet alleen is de Lucht- en Ruimtevaart sector voor de Nederlandse economie van groot belang. Ook internationaal en binnen de Europese Unie wordt de sector gezien en gewaardeerd als innovatiemotor en strategische industrie.