Doelstelling

Doelstelling

Het doel van Lucht- en Ruimtevaart Nederland is om namens de gehele Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector één stem richting de politiek en de overheid te vormen, zowel nationaal als internationaal. Zij is een bewezen, betrouwbare en deskundige gesprekspartner. LRN werkt aan het vergroten van het politieke en waar relevant het maatschappelijke draagvlak voor de sector.

LRN overlegt en discussieert met de overheid of internationale overheden over sectoroverschrijdende vraagstukken die de gehele keten betreffen. Lucht- en Ruimtevaart Nederland functioneert in aanvulling op de aangesloten bestaande brancheorganisaties  DGTA en NAG en zal zich tot belangrijke en overkoepelende thema’s beperken.