Economisch belang

Economisch belang

De sector lucht- en ruimtevaart in Nederland kent een hoog technologisch karakter en draagt met zijn werkgelegenheid en toegevoegde waarde belangrijk bij aan de Nederlandse economie.  De sector moet constant innoveren om zich in de, veelal ook internationale wereld van lucht- en ruimtevaart, te kunnen handhaven.

Dat geldt niet alleen voor de maak- en onderhoudssector die na het uiteenvallen van Fokker Aircraft een geweldige doorstart heeft gemaakt. De overgebleven activiteiten en de activiteiten die bij andere bedrijven zijn ondergebracht hebben aangetoond waar deze Nederlandse industrietak ijzersterk in is: het ontwikkelen, maken en onderhouden van componenten, motordelen, structuren en nieuwe materialen voor de luchtvaart. De Luchthaven Schiphol als mainport, met in haar kielzog de regionale luchthavens, de KLM als ‘a good place to work’ die samen met Air France ‘leading’ is in de Europese luchtvaart. Door voorop te lopen in kwaliteit en duurzaamheid is de burgerluchtvaart veel omvangrijker dan de thuismarkt aangeeft; dit alles zijn imponerende voorbeelden van innovatie en ondernemingszin. Tot slot behoort de Koninklijke luchtmacht ondanks een bescheiden omvang tot de operationeel beste luchtmachten van de Navo.

De ruimtevaart-industrie kan evenzeer profiteren van de verwachte voortgezette groei van het gebruik van de ruimte. Waar de focus aanvankelijk was op de ‘ongekende mogelijkheden’ (zoals bemande ruimtevaart en exploratie van microzwaartekracht), gaat vandaag de dag de aandacht uit naar belangrijke toepassingen als navigatie, observatie en communicatie. Over enkele decennia zal de verwevenheid daarvan in de maatschappij een essentiële en onmisbare factor zijn voor welvaart en welzijn, gericht op kernelementen van ons bestaan zoals voedselvoorziening en veiligheid.

In Brussel wordt ruimtevaart als een strategische ‘enabler’ gezien voor het bereiken van belangrijke maatschappelijke doelen van de Europese Unie. Mondiaal zal ruimtevaart – met name de economie van de applicaties – sterk groeien, Voor Nederland zal het de uitdaging zijn om daarvan via participatie mee te profiteren op gebieden als leefomgeving, veiligheid, mobiliteit, water- en grondbeheer.