Airbus gaat A380 gebruiken om waterstoftechnologie te testen

Om de luchtvaart te verduurzamen zet de Nederlandse luchtvaartsector in op meerdere innovaties, waaronder waterstof. Onze ambities op dit gebied sluiten goed aan bij het bijzondere nieuws van Airbus, waarin zij aankondigden een A380 te gaan gebruiken om waterstoftechnologie te testen. Deze technologieën zijn cruciaal om het doel van ’s werelds eerste grote CO2-emissievrije vliegtuig tegen 2035 te realiseren. Airbus kijkt ook naar Nederland om hieraan bij te dragen!

In het groeifondsvoorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ legt de Nederlandse luchtvaartsector de focus op onderzoek en innovatie om de transitie naar duurzame luchtvaart te bevorderen, met als doel: klimaat neutrale luchtvaart in 2050. Het voorstel is inmiddels ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Naar verwachting besluit het kabinet in het voorjaar 2022 welke voorstellen gehonoreerd worden.

Dit initiatief ondersteunt het belang van een goede relatie tussen de Nederlandse sector en Airbus. Wij richten ons binnen het voorstel Luchtvaart in Transitie op technologie die door Airbus toegepast kan worden.