Actueel

Nederlandse luchtvaart roept op tot gezamenlijke actieagenda

11/01/2024

Samen met andere partners, hebben kennisinstellingen, industrie en brancheorganisatie LRN vandaag gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. Met tien concrete commitments leveren wij een bijdrage aan een toekomstbestendige luchtvaart voor alle Nederlanders. Het doel van de eenendertig partijen is om samen met de Nederlander, de politiek, partners en sectorpartijen op basis van deze commitments een gezamenlijke actieagenda te verwezenlijken die de Nederlandse luchtvaart schoner, stiller en sterker maakt.

De luchtvaart verbindt mensen, economieën en culturen en is cruciaal om goederen zoals medicijnen, vers voedsel en elektronica op tijd op de juiste bestemming te krijgen. Maar vliegen heeft ook impact op het klimaat en de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om een nieuwe balans te vinden met de leefomgeving, waarbij de Nederlander betaalbaar kan blijven vliegen en Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld.

Lees de toekomstvisie hier!

Goede balans

De Nederlandse luchtvaartsector heeft perspectief nodig om stappen vooruit te zetten en mee te kunnen bewegen met wereldwijde ontwikkelingen. Door samen de actieagenda succesvol uit te voeren, realiseren we de komende jaren:

• Een goede balans met de leefomgeving
• Dat Nederland uitstekend verbonden is met de rest van de wereld
• Dat vliegen toegankelijk blijft voor alle Nederlanders
• Steviger mondiaal en Europees beleid
• Dat Nederland koploper is in de productie, logistiek en afname van duurzame brandstoffen (SAF) • Dat we onze klimaatdoelstellingen 2030 hebben gehaald en goed op weg zijn naar Net Zero CO2- uitstoot in 2050
• Meer internationale treinen en een uitstekende verbondenheid met Schiphol
• Meer recycling en minder restafval in de luchtvaartsector
• Stillere Nederlandse luchtvaart in de dag én de nacht
• Dat innovaties, zoals elektrisch vliegen en op waterstof sneller naar de markt gaan
• Een goede en veilige werkplek

Michel Peters, CEO van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR): “Als we in de toekomst willen blijven vliegen moet de impact van de luchtvaart op het klimaat, milieu en de omgeving omlaag en uiteindelijk naar nul. Het is dan ook oprecht bijzonder te noemen dat zo’n dertig partijen, betrokken in de luchtvaartsector, dit pamflet ondersteunen. De tien commitments vormen daarbij de basis om samen met de Nederlandse overheid zowel op de korte als op de langere termijn verbeteringen door te voeren ten behoeve van een toekomstbestendige luchtvaart.”

Henri Werij, Decaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft: “Innovatie is de sleutel om de luchtvaart sneller duurzamer en stiller te maken. De luchtvaart staat voor een enorme uitdaging.

Hoe zorgen we samen dat we in 2050 het doel halen: Net Zero CO2-uitstoot. De grote doorbraken die hiervoor nodig zijn vragen om enorme inspanningen, ook vanuit de universiteiten. Samenwerking met alle partners in de hele keten is cruciaal, evenals een langdurig gecommitteerde overheid. Overheidsbeleid dat helpt om talent in Nederland te houden en technisch goed op te leiden voor de banen van de toekomst. Erg mooi dat meer dan 30 partijen hier achter staan.”

Marjan Rintel, CEO KLM: “Alleen door samen te werken met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, kunnen we grote stappen zetten om schoner en stiller te vliegen. Nederland heeft de expertise, infrastructuur en ondernemers om hierin voorop te lopen. Met de tien concrete commitments van de Nederlandse luchtvaartsector laat de luchtvaart zien waar we voor staan, wat de politiek kan bijdragen om deze ambities te bereiken en wat de Nederlander eraan heeft. Laten we samen bouwen aan een toekomstbestendige luchtvaart voor iedereen.”

Gunay Uslu, CEO Corendon: “Er liggen belangrijke uitdagingen en kansen om de luchtvaart- en reisbranche klaar voor de toekomst te maken. Daarvoor is het nodig dat we samen de schouders eronder zetten: bedrijven, kenniscentra, vakbonden. En we hebben daarbij zeker de hulp van de overheid nodig. Die is essentieel om de duurzame ambities van onze sector te kunnen behalen.”

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “De reislust onder Nederlanders is groot. Daarom is het belangrijk dat Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld, voor zowel vakantiegangers als zakenreizigers. TUI investeert al jaren in een jonge en moderne vloot die stiller en zuiniger is en ook de komende jaren blijven wij stappen voorwaarts zetten op het gebied van verduurzaming. Een nieuw kabinet heeft nu de kans om de balans en de relatie met de reissector te herstellen. We willen gezamenlijk plannen maken die een positief effect hebben op leefomgeving en ondernemerschap. Laten we samen werken aan een gezonde toekomst van onze mooie sector en vakantie haalbaar en betaalbaar houden voor alle Nederlanders, nu en in de toekomst.”

VNV-voorzitter en piloot Camiel Verhagen: “Luchtvaart moet niet alleen schoner en stiller worden, maar ook toegankelijk en veilig blijven voor alle Nederlanders. Met ons commitment dragen wij daaraan bij en vragen de politiek te pleiten voor een Europees gelijk speelveld op sociale regels en gelijkwaardige veiligheidsnormen voor niet-Europese luchtvaartmaatschappijen met vrije toegang tot onze burgers. Zo blijft de Nederlander verzekerd van de hoge vliegveiligheid en de mensen die in de luchtvaart werken van een gezonde werkomgeving.”

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “We snappen heel goed dat vliegen schoner, stiller en zuiniger moet. Het is ook goed als we daar sectorbreed over nadenken en naar handelen, dus met het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt dan zorgen we samen voor een bestendig toekomstbeleid voor de luchtvaart.”

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Er is een grote behoefte aan vliegen en die gaat niet weg. Het netwerk van Schiphol en KLM met frequente rechtstreekse verbindingen met alle economische centra in de wereld is één van de weinige punten waarop Nederland zich qua ondernemingsklimaat nog in positieve zin onderscheidt. De geschiedenis bewijst; als zo’n netwerk eenmaal in elkaar zakt, komt het nooit meer terug. Die internationale verbondenheid moeten we koesteren, terwijl we tegelijk vliegen sneller schoner en stiller moeten maken. Het is goed dat daar een plan voor ligt.”

Marnix Fruitema, voorzitter van de BARIN: “Dit is ons commitment als luchtvaartsector aan Nederland en aan Nederlanders. Alleen samen kunnen we stappen maken om sneller schoner en stillerte vliegen. Dit moet, het is onze “license to operate”. Alle Nederlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen steunen deze sectorvisie met 10 concrete punten van harte.”