Actueel

Groeifonds aanvraag: Luchtvaart in Transitie

02/11/2021

De luchtvaartsector heeft via het Ministerie van I&W in de tweede tranche van het Groeifonds een aanvraag ingediend. De hele sector, van duurzame brandstoffen via de vliegtuig maakindustrie tot luchthavens en operators, ondersteund door kennisinstellingen en onderwijsorganisaties, is betrokken bij dit voorstel. Wij willen hiermee substantieel bijdragen aan een klimaatneutrale luchtvaart in 2050.

De groene draad door het voorstel is verduurzaming van de luchtvaart. De sector wil voorop lopen in de verduurzaming en daarmee haar economische positie versterken en die van de mobiliteitssector en Nederland. Dat begint bij de relatief korte termijn, waarvoor het gebruik van synthetische brandstoffen (SAF) moet bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Om over voldoende SAF te kunnen beschikken, worden first-of-a kind fabrieken gerealiseerd. Op een aantal luchthavens worden proeftuinen ingericht, die elektrisch vliegen en het vliegen op waterstof mogelijk gaan maken. De vliegtuig maakindustrie richt zich op het ontwikkelen van duurzame ultra-efficiënte demonstratievliegtuigen met waterstofaandrijving.  Al deze lijnen worden ondersteund door de kennisinstellingen, die ook bezig gaan met de ontwikkeling van de kennis voor 2030. Randvoorwaarden als voldoende goed opgeleid personeel en internationalisering hebben ook een plek in het voorstel.

LRN heeft het onderdeel Innovatieve Vliegtuigsystemen voor haar rekening genomen. Hiervoor is breed in de sector een uitvraag gedaan voor mogelijke projecten. Een aantal daarvan, die binnen de criteria van het Groeifonds passen, zijn verder uitgewerkt en opgenomen in het projectvoorstel. Daarnaast hebben de LRN partners Koninklijke NLR en TU Delft de onderdelen Integrale Kennis en de Randvoorwaarden voor Innovatie getrokken. In deze onderdelen is aangesloten op de onderwerpen die in het hele voorstel zijn opgenomen.