Actueel

Actieve overheid essentieel voor luchtvaartinnovatie

17/02/2021

We moeten er samen de schouders onder zetten. Na het levendige verkiezingsdebat van de Nederlandse Luchtvaartindustrie (maakindustrie en kennisinstellingen) van woensdag 17 februari is dat unaniem de conclusie. Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Suzanne Kröger (GL) en kandidaat-Kamerleden Ingrid Michon (VVD) en Hülya Kat (D66) gingen met elkaar de discussie aan over hoe de verduurzaming van de luchtvaart versneld kan worden. Volgens CDA’er Amhaouch moet Nederland hier koploper in zijn en speelt de overheid een grote rol.

De vier politici onderstreepten het belang van de technologische ontwikkelingen – zoals elektrisch vliegen met batterijen en/of waterstof als energiebron – die nodig zijn om in 2050 een klimaat neutrale luchtvaart te realiseren. Naast duurzame brandstoffen en verduurzaming in de operatie op bijvoorbeeld vliegvelden, zijn deze technologische ontwikkelingen de belangrijkste pijler voor een duurzame luchtvaart, zoals dit vorige week ook is gepresenteerd in Destination 2050, een rapport door de EU sector, opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd door Koninklijke NLR en SEO Amsterdam Economics.

De aanwezige expert panelleden uit de industrie en kennisinstellingen, brachten veelal nuance en kritische kanttekeningen op diverse uitspraken, maar benadrukten vooral de route van mogelijkheden en kansen. Decaan Henri Werij van de Faculteit Luchtvaart-& Ruimtevaarttechniek van de TU Delft vatte het krachtig samen: ‘De Nederlandse overheid moet nú aan de slag. Nederland heeft de morele plicht het hoogstaand en divers ecosysteem in te zetten om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Daar doen we het voor.’

Het uiteindelijke doel van de sector is om een Nationaal Onderzoeks & Ontwikkelingsprogramma (NOOP) op te zetten. De aerospace-sector maakt grote stappen, maar momenteel vooral buiten Nederland. Een gezamenlijk programma met de Nederlandse overheid is volgens LRN-voorzitter Aad Veenman essentieel om de klimaat uitdagingen met Nederlands vernuft aan te kunnen pakken: ‘Als het eenmaal weg is, komt het niet meer terug’.

Ook ging het nog kort over de gevolgen van COVID voor de sector. Er werd zeer positief gereageerd op de recente brief van het kabinet om de mobiliteitssector te steunen en de daaropvolgende motie van Amhaouch om deze steunmaatregelen zo snel mogelijk uit te voeren. Door de aanhoudende problematiek in de sector zijn financiële buffers volledig weggeslagen en zijn deze steunmaatregelen een zeer goede boost op de korte termijn om het innovatie vermogen in de mobiliteitssector op vergelijkbaar niveau te houden als de omliggende landen.

Bekijk het gehele debat hier terug!