Actueel

Belangrijke stap: Nederlandse luchtvaartsector mag voorstel uitwerken voor Nationaal Groeifonds

18/08/2021

Deze week heeft LRN/NAG te horen gekregen dat de Nederlandse luchtvaartsector officieel een aanvraag mag uitwerken voor het Nationaal Groeifonds! Alle 244 aanvragen zijn beoordeeld en we zijn als een van de overgebleven partijen geselecteerd voor de volgende ronde. De volgende stap is het verder uitwerken van ons voorstel voor de commissie die uiteindelijk een advies geeft aan het kabinet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is officieel de indiener van ons voorstel, waar ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage aan levert.

Versnellen van transitie duurzame luchtvaart

Met ons voorstel gaan we voor het versnellen van de transitie naar een duurzame luchtvaart. Dit plan draagt niet alleen bij aan de klimaatdoelen, maar bevordert ook economische groei. De luchtvaartsector kan zich namelijk zelf hiermee onderscheiden naar klanten, die steeds hogere duurzaamheidseisen gaan stellen. Ook zal de opschaling van duurzame vliegtuigbrandstoffen een bijdrage leveren aan de transities in de Nederlandse procesindustrie en havens. Daarnaast zal de productie van nieuwe systemen voor vliegtuigen en de ontwikkeling van de luchthavenoperatie zorgen voor meer werkgelegenheid.

In het plan maken we de stappen concreet die leiden naar een emissieloze luchtvaart in 2050. Hier gaat het bijvoorbeeld over het ontwikkelen van compleet nieuwe verduurzaamde vliegtuigen en vliegtuigsystemen, de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstoffen, vernieuwing van luchtvaartoperaties, nieuw onderzoek en meer betrokkenheid vanuit de overheid.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Dit gaat om projecten op het gebied van onderzoek, (kennis)ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit op basis van het advies van de commissie aan welke projecten geld wordt toegekend. In het voorjaar van 2022 wordt de bekendmaking verwacht.

Meer informatie: https://www.nationaalgroeifonds.nl/

LRN en NAG zullen de sector de komende periode op de hoogte houden van de voortgang in het proces.