Actueel

Grote bijdrage Nationaal Groeifonds aan duurzame luchtvaart

14/04/2022

Vandaag heeft het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt om 383 miljoen vrij te maken voor de luchtvaart van de toekomst, waarvan 119 miljoen euro voorwaardelijk. We zijn als partijen die verbonden zijn aan Luchtvaart in Transitie zeer tevreden met het besluit van de Commissie Dijsselbloem om onze groeifondsaanvraag (gedeeltelijk) toe te kennen.

Vandaag heeft het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt om 383 miljoen vrij te maken voor de luchtvaart van de toekomst, waarvan 119 miljoen euro voorwaardelijk. We zijn als partijen die verbonden zijn aan Luchtvaart in Transitie zeer tevreden met het besluit van de Commissie Dijsselbloem om onze groeifondsaanvraag (gedeeltelijk) toe te kennen. De bijdrage van het Nationaal Groeifonds draagt bij aan de ambitie om een klimaatneutrale luchtvaart uiterlijk in 2050 te realiseren. Met dit besluit, dat in lijn is met het regeerakkoord, toont de overheid het belang en de urgentie van een duurzame luchtvaartsector en de ambitie om daarbij nieuwe, toekomstbestendige banen te creëren.

“Het is belangrijk dat we deze kans met beide handen aangrijpen. Samen met de gehele Nederlandse luchtvaartsector kunnen we nu vaart maken in de luchtvaart. Daarbij nemen Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, Koninklijke NLR en TU Delft het voortouw. Door in te zetten op verduurzaming van de luchtvaart, creëren we verdienvermogen voor Nederland en de luchtvaartsector met een gunstiger werkklimaat en een stevige internationale concurrentiepositie. Een aanzienlijke bijdrage van alle partners uit de sector is daarbij van onmisbare waarde”, zegt Aad Veenman, voorzitter van Luchtvaart in Transitie.

Het ingediende voorstel betreft een integrale aanpak. Dit houdt in dat het merendeel uit het voorstel door de commissie is gehonoreerd. Daarnaast hebben we als betrokken partijen nog altijd de ambitie om alle onderdelen uit het oorspronkelijke voorstel versneld te realiseren.

 

Today, the Nationaal Groeifonds announced 383 million would be given towards the future of aviation, of which 119 million euro conditional. The Luchtvaart in Transitie consortium is very pleased with the decision of the Dijsselbloem Committee to (partially) grant our growth fund application. This grant from the Nationaal Groeifonds contributes to the ambition to achieve a climate-neutral aviation industry by 2050. With this decision, which is in line with the coalition’s goals, the government demonstrates the importance and urgency of a sustainable aviation sector, while supporting the creation of new, future-proof jobs in the process. With this substantial grant the internationally operating Dutch ecosystem will be further strengthened.

“It is important that we seize this opportunity with both hands. Together with the Dutch aviation sector, we are going to speed up the aviation sector. This is where Royal Schiphol Group, the Netherlands Aerospace industry, SkyNRG, Koniniklijke NLR, and TU Delft are taking the lead. By focusing on making aviation more sustainable, we are creating earning capacity for the Netherlands, making the Dutch aviation sector a more favorable working environment and creating a strong, international competitive position. All partners need to contribute significantly to make this possible,” says Aad Veenman, [Chairman Luchtvaart in Transitie. The committee honored the majority of the proposal. Because the proposal submitted relies on an interconnected approach, the consortium will explore how all proposed components can be accelerated in order to realize its full ambition.