Actueel

LRN blij met ambities voor verduurzaming luchtvaart in nieuw coalitie akkoord

21/12/2021

LRN verwelkomt dat de luchtvaart in het nieuwe coalitieakkoord wordt genoemd als belangrijk onderwerp. In het bijzonder benadrukt LRN:

  • de extra investeringen in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën;
  • het inzetten van (een deel van) de vliegticketbelasting voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van leefomgevingseffecten gericht op de gehele sector ;
  • de voortzetting van de voorstellen uit de Luchtvaartnota 2020 – 2050.

LRN heeft hierdoor er vertrouwen in dat de nieuwe coalitie verduurzaming van de luchtvaart een enorme versnelling geeft.

De luchtvaart moet en zal ook een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies. En daar heeft de overheid een rol in. Naast de aandacht voor innovatie heeft het coalitieakkoord ook specifieke aandacht voor schone mobiliteit, het verduurzamen van vliegtuigbrandstoffen, hulp voor het mkb met verduurzamen en de circulaire economie. Dit zijn essentiële onderdelen van de Luchtvaartnota en de verduurzaming van de luchtvaart.

Met het voorstel Luchtvaart in Transitie geeft de Nederlandse Luchtvaartsector zelf al een voorzet gedaan om de versnelling naar een duurzame luchtvaart vorm te geven. Er is echter meer nodig. LRN is positief over het feit dat de voorgenomen nieuwe coalitie onze benadering volledig omarmt.