Actueel

Lucht- en ruimtevaart Nederland (LRN) trekken actieplan hybride/elektrisch vliegen internationale luchtvaart

25/01/2019

Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) gevraagd een trekkersrol te vervullen bij het opzetten van het actieplan Elektrische/Hybride Vliegen voor de internationale luchtvaart. Internationale luchtvaart moet in deze context gelezen worden als de grote commerciële luchtvaart (vluchten vertrekkende van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam etc. naar internationale bestemmingen).

LRN moet het actieplan vóór 1 juli 2019 opleveren. In de eerste maanden van dit jaar richt LRN zich vooral op het inventariseren van de relevante kennis en vaardigheden van de Nederlandse aerospace sector op dit gebied. Ook het vaststellen van mogelijke kennislacunes is een onderdeel van het onderzoek. Belangrijk is ook dat er nadrukkelijk buiten de eigen luchtvaartsector gezocht wordt naar kennis en productievaardigheden die Elektrisch/Hybride vliegen mogelijk moet maken. Met de vergaarde informatie kan LRN vervolgens  aan de slag met de opzet van een actieplan voor Elektrisch/Hybride vliegen zoals dat de komende jaren moet worden uitgerold om een vooraanstaande positie van de Nederlandse luchtvaartsector op dit gebied zeker te stellen. De actielijnen vormen ook de basis voor de lange termijn kennisontwikkeling. Een vergelijkbaar traject is uitgezet voor onze nationale luchthavens en de nationale (zgn. kleine) luchtvaart. Vanzelfsprekend zal LRN nauw afstemmen met de partijen die de actieplannen voorbereiden voor de nationale luchthavens en -luchtvaart. Ook hier zoeken wij naar een wederzijdse versterking zodat Nederland over een aantal jaar daadwerkelijk koploper is bij het Elektrisch/Hybride vliegen. Voor meer informatie/vragen kunt u contact opnemen met Wilma Pronk via wilma.pronk@luchtenruimtevaart.nl.