Actueel

Luchtvaartcluster vraagt aandacht politiek voor noodzaak versnelling duurzaamheid

15/09/2020

De luchtvaart in 2050 klimaat neutraal. Dat is het doel. Dit is een enorme opgave die moet bestaan uit meerdere oplossingen, de ‘silver bullet’ is er niet. Nederland kan met haar kennis en kunde een belangrijke bijdrage leveren aan de technologie en producten. Hiervoor zet het Nederlandse luchtvaartcluster, bestaande uit de maakindustrie en kennisinstellingen, zich reeds in, maar wil deze verduurzaming versnellen. Daarom vragen wij uw aandacht voor de noodzaak om als overheid en luchtvaartcluster samen te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s met als doel deze versnelling naar een duurzame emissieloze luchtvaart te realiseren.

Ter ondersteuning van deze oproep vraagt LRN de politiek om kennis te nemen van de infographic die duidelijk maakt dat overheid en luchtvaartcluster als strategische partners deze uitdaging samen aan moéten gaan.  De verduurzaming van de luchtvaartsector verdient daarom een plaats in de programma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021.

Met het luchtvaartcluster kan Nederland onderdeel van de oplossing worden. De tijd is om nu te handelen.