Actueel

Online verkiezingsdebat: De luchtvaart in 2050 klimaatneutraal, dat is het doel

15/01/2021

De Nederlandse luchtvaartindustrie (maakindustrie en kennisinstellingen) neemt haar verantwoordelijkheid en wil samen met de overheid bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hoe willen wij dat doen? Door onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologie sneller dan voorheen te ontwikkelen en toe te passen, focus te houden op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen op nationaal en Europees niveau en deze ontwikkelingen om te zetten in economische activiteiten en banen.Hierbij zulllen ongetwijfeld de luchtvaartnota, de Greendeal en het nationaal luchtvaart akkoord aan de orde komen.
Hoe zien politieke partijen de toekomst van de Nederlandse luchtvaartindustrie? Welke rol zien zij voor de overheid bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen? Op welke wijze kan samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid hieraan bijdragen?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaat Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) hierover in gesprek met politici tijdens een online verkiezingsdebat. Tijdens het debat krijgen zij prikkelende stellingen voorgelegd door de debatleider. Er is ook gelegenheid voor de deelnemers om vragen of dilemma’s voor te leggen. Hierdoor heeft u de kans om ook zelf invloed uit te oefenen op de plannen voor de verduurzaming van de luchtvaart.
Wij nodigen u met veel genoegen uit om bij het online verkiezingsdebat aanwezig te zijn op woensdag 17 februari a.s. van 15.00 – 16.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkom door de dagvoorzitter – Arjan Vergouw, directeur LRN
  • Introductie
  • Pitches speerpunten duurzame luchtvaart door politici (verkiezingsprogramma)
  • Visie van vertegenwoordigers uit de sector op duurzame luchtvaart
  • Debat politici en vertegenwoordigers uit sector
  • Vragenrondje publiek
  • Wrap up en afsluiting door Aad Veenman

Graag vernemen wij of wij op uw deelname mogen rekenen. U kunt u zich hier aanmelden.

Wij begroeten u graag op 17 februari a.s.

Hoogachtend,

Arjan Vergouw

Directeur Lucht- en Ruimtevaart Nederland