Actueel

Tweede Kamer deelt urgentie mobiliteitssectoren, CDA dient motie in

28/01/2021

In het debat over het coronasteunpakket voor bedrijven heeft CDA-Kamerlid Amhaouch een motie ingediend, waarin het kabinet wordt opgeroepen om voor 15 mei 2021 de uitwerking van het al eerder aangekondigde subsidieregeling uit het coronasteunpakket gereed te hebben. Door de motie wordt gewaarborgd dat het subsidiebedrag voor deze regeling mee kan worden genomen in de voorjaarsnota 2021.

Initiatiefnemers LRN, FME, HTSM, RAI Automotive NL, NMT en NAG hebben het kabinet gevraagd om snel duidelijkheid te bieden over de subsidieregeling het beschikbare subsidiebedrag. Met dit benodigde bedrag kunnen Nederlandse maakbedrijven ook in de toekomst internationaal onderscheidend blijven.

De energietransitie en de digitale transitie zorgen voor een enorme technologische uitdaging. Alleen door te blijven investeren in R&D kunnen we concurrerend blijven met landen om ons heen. De afgelopen maanden is door de betrokken sectoren hard gewerkt aan plannen voor nieuwe projecten gericht op een duurzame automotive, maritieme en luchtvaartsector. De coalitie spreekt de wens uit dat de subsidieregeling snel gerealiseerd wordt waardoor de eerste projecten nog voor deze zomer van start kunnen.

Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de motie. Bovengenoemde partijen roepen de Kamerfracties op om vóór deze motie te stemmen.

De motie luidt als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren, belangrijk in de Nederlandse maakindustrie, een subsidieregeling open te stellen om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren;

verzoekt de regering de subsidieregeling voor 15 mei 2021 uit te werken, en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch
Wiersma
Van Weyenberg
Bruins