Actueel

Update aanvraag groeifonds Luchtvaart in Transitie

23/09/2021

Graag informeren we u over de aanvraag voor het nationale groeifonds. Het centrale onderwerp is ‘Luchtvaart in transitie’ en de focus ligt op het ontwikkelen van nieuw verdienvermogen door het verduurzamen van commercieel vliegverkeer, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs (2015) en de aanbevelingen van het IPCC (2018, 2021).

De groeifondsaanvraag is een volgende stap in het traject dat we begin 2021 met elkaar zijn gestart. De eerste stap was het schrijven van de gezamenlijke propositie “Verduurzamen en verdienvermogen” ten behoeve van de Kabinetsformatie. Deze gezamenlijke propositie is ingediend namens de partijen aan de Duurzame luchtvaarttafel. De inzet van de gezamenlijke propositie is:
1. Een innovatieregeling Duurzame Luchtvaart, gemiddeld €100 miljoen per jaar tot 2030
2. Stimuleringsregeling t.b.v. duurzame vliegtuigbrandstoffen, indien de Europese bijmengverplichting lager is dan de nationale, om een gelijk speelveld te bevorderen.

Met de Ministeries van EZK en IenW hebben we vervolgens gesproken over de financiering van de propositie. Toen duidelijk werd dat de Kabinetsformatie langer zou duren dan verwacht, hebben we een aanvraag ingediend bij het ministerie van IenW om mee te mogen doen in de tweede tranche van het groeifonds. De ministeries van IenW en EZK hebben ons plan gekozen om samen verder uit te werken richting een formele groeifondsaanvraag.
Bij de groeifondsaanvraag werken we weer in dezelfde vier domeinen (Vliegtuigontwikkeling, Energievoorziening (voorheen duurzame brandstoffen), Integrale Kennis en Vlieg- en luchthavenoperatie). Als het voorstel voldoende uitgewerkt en kansrijk wordt bevonden dan dient het ministerie van IenW de aanvraag in. Het Ministerie van EZK ondersteunt het schrijven van deze aanvraag en het Ministerie van Defensie is ook betrokken. We hebben consultantbureau Roland Berger aangetrokken om ons te begeleiden gedurende het proces. De aanvraag moet uiterlijk 31 oktober ingediend zijn door het Ministerie van IenW bij de commissie van het nationale groeifonds.

Met de aanvraag bij het groeifonds willen we een impulsfinanciering ophalen om de transitie naar duurzame luchtvaart te versnellen. Deze transitie staat beschreven in bijgevoegde documenten:
• Gezamenlijke propositie Verduurzamen en verdienvermogen.
• Groeiplan Luchtvaart in Transitie

Indien het voor de aanvraag wenselijk is, benaderen we u voor support letters of steunbrieven voor financieel commitment – dit hangt van de activiteiten af. Hierover wordt u geïnformeerd.

Het Ministerie van IenW organiseert binnenkort een webinar over de groeifondsaanvraag. Ook kunt u zich met vragen richten tot de vertegenwoordigers van de domeinen:
• Vliegtuigontwikkeling: Arjan Vergouw en Louis Aartman
• Energie: Karlijn Arts
• Integrale Kennis: Ingrid Houthuysen en Raymond van der Meer
• Vlieg- en luchthavenoperaties: Thijs van Hittersum en Denise Pronk

Verduurzamen en verdienvermogen
Groeiplan Duurzame Luchtvaart