Wie wij zijn

Adriaan Leyte

Functie

Vice President bij Fokker Technologies Holding B.V./GKN Aerospace

Bij LRN

lid van het College

Waarom

De lucht- en ruimtevaartsector draagt bij aan een duurzame en stabiele welvaart. In de hele keten van de ontwikkeling van verkeers- en zakenvliegtuigen tot het gebruik daarvan levert de sector een bijdrage middels de aanwezige kennis (Universiteiten en het NLR), innovatieve productie en voortdurende gebruiks- en operationele ondersteuning. Het College LRN, als de plek waar het beleid gemaakt wordt om deze activiteit succesvol te kunnen blijven uitvoeren, is daarbij cruciaal. LRN structureert de onderlinge samenwerking maar ook die met de overheid in het nationale en internationale speelveld.