Wie wij zijn

Arjan Meijer

Functie

President & CEO Embraer Commercial Aviation

Bij LRN

lid van het College

Waarom

Embraer ondersteunt de 2050 doelstelling van ‘nul netto CO2 uitstoot’ en ziet Nederland als een van de belangrijke partners om deze doelstelling te bereiken. Embraer is bij uitstek gepositioneerd in het segment tot 150 stoelen waar de verschillende innovaties - zoals electrisch, hybride als waterstof - breed en snel kunnen worden toepast. LRN helpt ons om de belangen met de Nederlandse industrie en kennisinstellingen gezamenlijk af te stemmen en met één stem en visie de politiek te informeren en in de plannen te betrekken.