Wie wij zijn

Erik Delnoij

Functie

Managing Director Toray Advanced Composites EMEA

Bij LRN

lid van het College

Waarom

Verschillende Nederlandse bedrijven nemen een vooraanstaande positie in op het gebied van aerospace/space composieten. Het gebruik van dergelijke materialen is sterk toegenomen en de kennis op dit gebied heeft zich in Nederland gunstig ontwikkeld. Toray Advanced Composites is leidend als het gaat om thermoplastische vezelversterkte composieten. Dit kennisgebied waarin bedrijven, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten samenwerken, dient verder uitgebouwd te worden, omdat lichtgewicht composietmaterialen een steeds grotere rol zullen gaan spelen in duurzame mobiliteitsconcepten. Hieruit kan een geheel nieuwe industrie ontstaan die is gebaseerd op de materiaal- en procesontwikkelingen in de luchtvaartindustrie die ruim 30 jaar geleden reeds zijn gestart. Dit vormt het bewijs dat een gericht innovatiebeleid gebaseerd op technologische speerpunten werkt.