Wie wij zijn

Henri Werij

Functie

Decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.

Bij LRN

lid van het College

Waarom

“We zijn in Nederland behoorlijk ervaren als het gaat om het verbinden van de schakels in de luchtvaart- en ruimtevaartkennisketen. Denk bijvoorbeeld aan thermoplasten: ontstaan als slim idee in het lab, nu door een consortium van 12 partners, waaronder overheid, onderzoeksinstituten, MKB-bedrijven en grote bedrijven als Fokker en Airbus, ontwikkeld tot materiaal voor vliegtuigrompen. Denk ook aan het ontstaan van innovatieve spin-off bedrijven zoals ISIS - Innovative Solutions in Space. Wij zien de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft als een onlosmakelijke schakel in deze keten, waarbij wij de verbinding met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in de toekomst alleen maar verder willen versterken, gebaseerd op wederzijdse toegevoegde waarde. Daarom zijn we als faculteit lid van het College Lucht- en Ruimtevaart Nederland. We leiden ingenieurs en promovendi op en zijn daarnaast partner in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Juist ook het langere termijn onderzoek (op lage TRL-niveaus) kan leiden tot de radicaal nieuwe technologie die de maatschappij nodig heeft om de luchtvaart- en ruimtevaart duurzaam, efficiënt en veilig te houden én waarmee we ons als Nederlandse sector kunnen positioneren als voorloper in innovatie.

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft is met een staf van 80 wetenschappers, 200 promovendi en 2500 BSc en MSc studenten één van de grootste en meest gerespecteerde faculteiten ter wereld die zich specifiek bezighoudt met de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Onze unieke onderzoeksfaciliteiten, zoals windtunnels, een laboratoriumvliegtuig, vliegsimulator en een structuren- en materialenlaboratorium maken het mogelijk zowel fundamenteel als toegepast onderzoek te doen.”