Partners

TU Delft

De faculteit Aerospace Engineering aan de Technische Universiteit Delft is het Nederlandse kennisinstituut dat onderwijs levert binnen de Aerospace technologie. De faculteit is haar curriculum  en onderzoeksprogramma aan het internationaliseren. In december 1995 ontving de faculteit een ‘verklaring van wezenlijke  gelijkwaardigheid’ van de Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) voor haar curriculum.

Gezien de snelle ontwikkelingen in de Aerospace technologie, het doel van de faculteit is om engineers op te leiden die om kunnen gaan met deze ontwikkelingen en hier hun voordeel uit kunnen halen. Het onderwijs is gericht op toekomstig onderzoek en management posities binnen de (Aerospace) industrie – en binnen de overheid. Er bestaan meerdere coöperatieve projecten tussen nationale en internationale industrieën en kennisinstituten, waar bij allebei studenten en medewerkers betrokken zijn.

Het reguliere onderwijsprogramma in het Nederlands duurt 5 jaar. Een Engelse versie van dit programma is in ontwikkeling. Het curriculum heeft een drie-jarig basisprogramma en twee laatste jaren met electieve programma’s binnen negen gebieden van expertise.

Gedurende de laatste twee jaar worden de studenten aangemoedigd bekend te raken met de industriële praktijk. Als voorbeeld, de studenten zijn verplicht een periode van minimaal twaalf weken door te brengenin een industriële of onderzoeksomgeving. Over het algemeen is deze praktijktraining in het buitenland.

In het laatste jaar wordt de thesis geschreven als bijdrage aan het onderzoeksprogramma binnen de faculteit. Een 2-jarig Engels M.Sc. programma leidt tot een gevorderd diploma voor studenten nadat zij al een opleiding gevolgd hebben binnen de Aerospace Engineering.

De opties voor de thesis zijn:

Theoretische en experimentele aerodynamica
Vluchtmechanica en voorstuwing
Controle en simulatie
Productie en materialen
Aerospacestructuren en computational mechanica
Industriële bouwkunde en management
Astrodynamica en satalietsystemen
Bouwkunde mechanica
Thesiswerk met nadruk op design die aspecten van deze opties bevat.

Aeronautica of ruimtevaarttechnologie kunnen benadrukt worden in elk van deze opties. Het onderzoeksprogramma van de faculteit ziet er als volgt uit.

Aerodynamica

Grenslagen, het effect van schokgolven, aerodynamische configuraties, topologie van 3D luchtstromen, vleugelprofielen en theorie, vortexstromen, transsonische luchtstromen, Prandtl-Glauert singulariteit, instabiele luchtstroming, turbulentie modellering, golfinteractie theorie, magnetische stromingsleer, verbrandingsprocessen, computationele stromingsleer, hypersonische stroming.

Flight dynamics

Testvluchten en vliegtuigparameter identificatie, fly-by-wire, vluchtsimulatie, Electonic Flight Instrument Displays (EFIS), menselijke factoren, bewegingsleer ruimtevaart.

Vliegtuig design en prestaties, preliminair onderhoud design, vliegtuigoperatie, voortstuwing en geluid, Computer Aided Design (CAD) van vliegtuig- en motorconcepten, onderhoudsmanagement en onderhoudstechnologie.

Ruimtevaart technologie

‘Ademende’ zuurstof motoren, straalmotoren, raketten, ruimtevaartuigen, preliminair lanceer design, orbitaal mechaniek, raketvoortstuwing, geodesie,  hoogtemetingen, satellietnavigatie, beweging volgende satellieten, loopbaan definiëring.

Productie en materiaalgebruik voor lichtgewicht constructies

Composieten, ARALL, GLARE, aluminium legeringen, MMC (mechanische eigenschappen, materiaalmoeheid, hardheid, residuaire sterkte, impact en duurzaamheid, adhesie technologie), productietechnieken.

Ruimtevaart constructies en mechanische berekeningen

Stabiliteit en het instorten van onvolmaakte composieten, ontwikkelen van algoritmes voor scheurenpropagatie in de drukcabine, crashsimulatie, constructieoptimalisaties.

De faculteit wordt ondersteund door uitstekend uitgeruste laboratoria en een infrastructuur van computers (met o.a. de Cray T3E super computer). De volgende lijst geeft een indruk van de beschikbare infrastructuur:

Windtunnels voor lage, transsonische, supersonische en hypersonische snelheden, speciale grenslaag onderzoeksmogelijkheden voor lage en transonische luchtstromen. Schaduwgrafiek systemen, driedimensionale interferometrie, infrarode thermografie, apparatuur voor het testen van vliegtuigmodellen met voortstuwingsimulatie, etc.

CAD hard- en software voor vliegtuig design studies

Een geavanceerde vliegsimulator met een Cessna Citation II voor testvluchten.

Een constructie en materialen laboratorium voor vermoeidheidstesten, het ontwikkelen en testen van geavanceerde composieten, etc.